Tucson

Hyundai Tucson Crankshaft / Crank Angle Sensors

Hyundai Tucson Crank Angle Sensor - JN 4/04-1/10 G4GC 4 Cyl 2.0L

Only
Add to cart
Hyundai Tucson Crank Angle Sensor
Hyundai Tucson Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tucson, Series - JN, Month/Year - 4/04-1/10, Engine Code - G4GC, Engine Size - 4 Cyl, 2.0L.

Hyundai Tucson Crank Angle Sensor - JN 4/04-1/10 G6BA 6 Cyl 2.7L

Only
Add to cart
Hyundai Tucson Crank Angle Sensor
Hyundai Tucson Crank Angle Sensor to suit Hyundai Tucson, Series - JN, Month/Year - 4/04-1/10, Engine Code - G6BA, Engine Size - 6 Cyl, 2.7L.