SX4

Suzuki SX4 Camshaft / Cam Angle Sensors

Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW415 2006 on M15A 4 Cyl 1.5L

Only
Add to cart
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW415 2006 on M15A 4 Cyl 1.5L

Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW416 2006 on M16A 4 Cyl 1.6L

Only
Add to cart
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW416 2006 on M16A 4 Cyl 1.6L

Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW420 07-08 J20A 4 Cyl 2.0L

Only
Add to cart
cam-077 suzuki cam angle sensor
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor
Suzuki SX4 Cam Angle Sensor - RW420 07-08 J20A 4 Cyl 2.0L