Santa Fe

Hyundai Santa Fe Idle Speed Motors

Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor - SM 9/00-11/05 G4JS 4 Cyl 2.4L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor
Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G4JS, 4 Cyl and Engine Capacity - 2.4L.

Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor - SM 9/00-11/05 G6BA 6 Cyl 2.7L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor
Hyundai Santa Fe Idle Speed Motor to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G6BA, 6 Cyl and Engine Capacity - 2.7L.