Baleno

Suzuki Baleno Map Sensors

Suzuki Map Sensor - Baleno SY416 1995 on G16B 1.6L

Add to cart
Suzuki Map Sensor
Suzuki Map Sensor to suit Suzuki Baleno SY416 1995 on G16B 1.6L