BX

Citroen BX Ignition Modules

Citroen Ignition Module - BX 7/84-4/88 1.6L

Only
Add to cart
Citroen Ignition Module
Citroen Ignition Module to suit Citroen BX 7/84-4/88 1.6L

Citroen Ignition Module - BX 4/88-6/88 1.6L

Only
Add to cart
Citroen Ignition Module
Citroen Ignition Module to suit Citroen BX 4/88-6/88 1.6L

Citroen Ignition Module - BX 3/86-12/94 DFZ 1.9L

Only
Add to cart
Citroen Ignition Module
Citroen Ignition Module to suit Citroen BX 3/86-12/94 DFZ 1.9L

Citroen Ignition Module - BX 3/88-3/93 DFW 1.9L

Only
Add to cart
Citroen Ignition Module
Citroen Ignition Module to suit Citroen BX 3/88-3/93 DFW 1.9L