Jackaroo

Holden Jackaroo Ignition Modules

Holden Ignition Module - Jackaroo 7/88-3/92 4ZE1 2.6L EFi

Only
Add to cart
Holden Ignition Module
Holden Ignition Module to suit Holden Jackaroo 7/88-3/92 4ZE1 2.6L EFi

Holden DFI Ignition Module - Jackaroo UBS 4/92-1/98 6VD1 3.2L

Only
Add to cart
Holden Ignition Module
Holden Ignition Module to suit Holden Jackaroo UBS 4/92-1/98 6VD1 3.2L