Paseo

Toyota Paseo Ignition Modules

Toyota Ignition Module - Paseo EL44 4/91-7/95 5E-FE 1.5L

Toyota Ignition Module
Toyota Ignition Module to suit Toyota Paseo EL44 4/91-7/95 5E-FE 1.5L

Toyota Ignition Module - Paseo EL55 8/95-7/99 5E-FE 1.5L

Toyota Ignition Module
Toyota Ignition Module to suit Toyota Paseo EL55 8/95-7/99 5E-FE 1.5L